صفحه اصلي | | شکایت قرآن
شکایت قرآن
قول ثقيل: گفتار گران
قول ثقيل: گفتار گران ثقل(سنگيني و گراني) براي مفهوم حاصل از سخن یا لفظ به كار مي­رود. قرآن بر نفس انسان، گران است زيرا زمام اميال و آرزوهاي نفساني را در دست گرفته و افسار آن را رها ...
  01 Jul 2020 - 11:24   قرئ 243 مرة   التفاصيل
قيم
قيم اين صفت از واژه «قيمومه: ولايت و سرپرستي» گرفته شده است. قرآن، ولي و سرپرست بندگان بوده تا آنان را به سمت مصالح خويش سوق داده، رهبري و راهنمايي كند و تمام اسباب و عوامل سعادت دنيا ...
  01 Jul 2020 - 11:15   قرئ 241 مرة   التفاصيل
مجيد
مجيد راغب در كتاب مفردات گفته است: مفهوم مجد، گشادگي در بخشش و بزرگي و گرانقدري است كه اصل آن از عبارت: «مجدت الإبل: شتر از علوفه سير شد» بوده آن­هنگام كه شتر در چراگاهي فراوان و پهناور ...
  01 Jul 2020 - 11:15   قرئ 249 مرة   التفاصيل
عزيز
عزيز عزيز به مفهوم صعب­الوصول بودن قرآن است، زیرا نامه­اي سربسته است و حقايق والاي آن در لوح محفوظ نگهداري مي­شود و اين الفاظ و واژگان فقط مثال­هايي جهت نزديك کردن اين معاني به اذهان مادي­گراي بشر است ...
  01 Jul 2020 - 11:14   قرئ 266 مرة   التفاصيل
مبارك
مبارك مبارك يعني پربركت كه اين امر از چند جهت است، يكي از جهت منبع صدور آن، زيرا قرآن از جانب خداوند متعال كه بسيار بخشنده، منان و عطا كننده نعمت­هاي نامتناهي و بي­شمار است، نازل شده است. ...
  01 Jul 2020 - 11:13   قرئ 254 مرة   التفاصيل
شرح برخي صفات قرآن
شرح برخي صفات قرآن اين شرح مختصر از صفات قرآن كافي نبوده و بدين جهت ضروري مي­دانم برخي از اين صفات را كه آثار اخلاقي و اجتماعي دارند، شرح مفصل­تري داده و برخي ديگر را به تفاسير طولاني ...
  01 Jul 2020 - 11:13   قرئ 247 مرة   التفاصيل
قرآن خود را توصيف مي­كند
قرآن خود را توصيف مي­كند   اما مهم­تر از تمام اين مباحث آن است که برخي آياتي را كه قرآن كريم به وسيله آن‌ها خود را توصيف مي­كند، براي شما بيان كنم، زیرا قرآن خود به‌آن آگاه­تر بوده و ...
  01 Jul 2020 - 11:12   قرئ 222 مرة   التفاصيل
اهتمام پيامبر(ص) و اهل‌بیت ايشان به قرآن
اهتمام پيامبر(ص) و اهل‌بیت ايشان به قرآن   توجه و اهميت اهل‌بیت(ع) به قرآن به نهايت خود رسيده است به­گونه­اي كه امام سجاد(ع) فرمودند: «لو مات من بين المشرق و المغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي[1]: اگر ...
  01 Jul 2020 - 11:11   قرئ 262 مرة   التفاصيل
نياز ما به بازگشت قرآن به زندگي
نياز ما به بازگشت قرآن به زندگي ما نيازمند بازگشت كارايي و اثربخشي قرآن در زندگي مسلمانان و خروج آن از انزوايي هستيم كه وجود آن را به مراسم سوگواري مردگان یا پناه­بردن به افسون و تعویذ و ...
  01 Jul 2020 - 11:11   قرئ 259 مرة   التفاصيل
سفارش به حفظ قرآن
سفارش به حفظ قرآن   ادعاي چنين افرادي در‌این‌باره كه بيش از ما نسبت به قرآن پاي­بند هستند، شما را فريب ندهد[1]. قرآن را حفظ كنيد، زیرا قرآن شايسته حفظ و عمل به‌آن است، آنگونه باشید كه امير­المؤمنين حضرت ...
  01 Jul 2020 - 11:10   قرئ 249 مرة   التفاصيل
1 2 3
مجموعه نتايج: 23 | نمايش: 11 - 20