صفحه اصلي | | بیانات معظم له | پرتوی از غدیر
پرتوی از غدیر
واقعه و رویداد غدیر خم
واقعه و رویداد غدیر خم رسول خدا (ص) در سال دهم از هجرت مبارک خود به مدینه به قصد حج تمتع از مدینه خارج گردید. بسیاری از مردم با چشمانی بارانی و با اندوه تمام ایشان را در ...
  14 Nov 2018 - 02:51   خواندن 1128 یک بار   الجزئیات
کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر 2
کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر     متواتر بودن حدیث غدیر در ذیل جهت اثبات متواتر[1] بودن حدیث «غدیر» به سلسله روات حدیث اعم از صحابه و تابعین اشاره می شود:   بخش دوم: تابعین[2] روایت کننده حدیث غدیر   1.      ابو راشد ...
  14 Nov 2018 - 02:50   خواندن 1195 یک بار   الجزئیات
کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر 1
کنکاشی در شناخت سلسله راویان حدیث غدیر   خداوند متعال عنایت ویژه و خاصی برای مشهور ساختن و انتشار حدیث غدیر داشته است تا از این طریق بر سر زبان ها افتاده و راویان بلیغ، آن را سلسله وار ...
  14 Nov 2018 - 02:50   خواندن 1209 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 7
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان     خسارت و زیان هفتم: به تأخیر افتادن تحقّق تمدن انسانی آخرین زیان مهم برآمده از غصب خلافت حضرت علی (ع) را می توان به تأخیر افتادن تحقّق تمدن انسانی و پیشرفت ...
  14 Nov 2018 - 02:49   خواندن 1011 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 6
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان   خسارت و زیان پنجم: جداسازی مطلق و همه بُعدی دین از سیاست یکی از مهلک ترین زیان های مکتب سقیفه به جامعه اسلامی را می توان نظریه پردازی مکتب سکولاریسم و ...
  14 Nov 2018 - 02:49   خواندن 1004 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 5
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان   خسارت و زیان ششم: جدایی میان نهاد خلافت و امّت از آن جا که در نگاه غاصبان خلافت، زعامت سیاسی امت به مفهوم اصلاح، هدایت، کمال بخشی به انسان ها و ...
  14 Nov 2018 - 02:44   خواندن 646 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 4
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان   خسارت و زیان چهارم: چندپارگی، تفرقه و تقسیم امّت اسلامی چهارمین خسارت گسترده امت اسلامی بر اثر زعامت خطّ خلافت بر جامعه اسلامی، ایجاد تفرقه و دودستگی و اختلاف میان مسلمانان ...
  14 Nov 2018 - 02:42   خواندن 656 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 3
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان     خسارت و زیان سوم: عدم ترتبیت و تکامل دینی امّت اسلامی از جمله نتایج فاجعه بار حاکمیت دستگاه خلافت، سخت شدن فرآیند تربیت پذیری و تکامل پذیری امت اسلامی است.واقعیت آن ...
  14 Nov 2018 - 02:41   خواندن 660 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 2
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان   خسارت و زیان دوم: فتح باب اجتهاد در مقابل نص دومین پیامد زیانبار غصب خلافت را می بایست باز شدن باب اجتهاد در مقابل نص یعنی فتوی دادن و حکم دادن ...
  14 Nov 2018 - 02:41   خواندن 578 یک بار   الجزئیات
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان 1
فهم صحیح پس از شناخت پیامدهای تصدی نا اهلان برای شکل دادن این فهم راهگشا می بایست این پرسش را مطرح نمود که با تضییع وصیت رسول خدا در خصوص خلیفه منصوص ایشان از سوی عده ای از ...
  14 Nov 2018 - 02:40   خواندن 571 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 16 | نمايش: 1 - 10