Sababu za Kuendelea Umma:

| |times read : 604
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Sababu za Kuendelea Umma:

Hakika uhai wa Umma na utukufu na maendeleo yake ni kusoma na kujifunza, wakati ambao jamii ya kijahilia na uliyobaki nyumba matendo yake hayatofautiani na maisha ya wanyama. Anasema Mwenyezi Mungu aliyetukuka: “Enyi mlioamini! Mwitikieni Mwenyezi Mungu na Mtume anapowaita kwenye lile litakalowapa uhai” Surat Al-Anfaal: 24.