Umma wa Kusoma:

| |times read : 663
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Umma wa Kusoma:

Ni haki yetu Sisi Umma wa Kiislamu kujifakharisha kwakuwa Sisi ni Umma Kusoma na kutafuta elimu, na kwamba neno la kwanza kuteremka kwa Mtume (s.a.w.w) pindi alipopewa ujumbe wa kiislamu lilikuwa ni (Soma), yaani amri ya kusoma, hali kadhalika kwamba muujiza wa kudumu  wa Uislamu, yaani Qur’ani ni kitabu chenyekusomwa, ambacho kimetokana na neno ‘qiraatu, yaani: kusoma.