Kushuka neema za Mwenyezi Mungu kwa hatua:

| |times read : 482
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Kushuka neema za Mwenyezi Mungu kwa hatua:

Mwezi wa Rajabu ni mwezi wa Amirul Muunina (a.s), mwezi wa Shabani ni mwezi wa Mtume (s.a.w.w) na Mwezi wa Ramadhani ni wa Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Hivyo, maana yake ni kwamba juhudi za kutaka radhi ya Mwenyezi Mungu na neema zake maalumu, huanzia kwenye mwezi wa Rajabu kupitia kwa Amirul Muuminia (a.s), kwa sababu yeye ndiye mlango wa Mtume (s.a.w.w), na kumtawalisha ndio kipimo cha kukubaliwa matendo. Kisha baada ya hapo neema hizo huangaliwa ndani ya mwezi Shabani, kupitia kwa Mtuwe (s.a.w.w), kwa kuwa yeye ndiye mlango wa rehema za Mwenyezi Mungu, na ndiye njia ya kuelekea kwenye ridhaa yake. Na dalili juu ya haya ni kile kilichopokelewa katika tafsiri ya kauli ya Mwenyezi Mungu: “Katika usiku huo hubainishwa kila jambo la hikima”, kwamba usiku huo ni usiku wa nusu ya Shabani. Baada ya hapo kadhaa ya  Mwenyezi Mungu hupita kwa kufuzisha na kufaulisha na  hatimaye kupata mwisho mwema ndani ya   mwezi wa Ramadhani baada ya utangulizi wake kutimia.