Hukumu ya kuvaa soksi kwa mwanamke

| |times read : 673
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

 

Hukumu ya kuvaa soksi kwa mwanamke

Swali:

   Je, mwanamke kuvaa soksi mbele ya ndugu wa mume ni katika hijabu ya kisheria, hasa ikiwa wanaishi katika nyumba moja?.

 

Jawabu:

               Kwa jina la Mwenyezi Mungu.

Katika kufanya hivyo ni ihtiyat na tahadhari tu, ili kuweza kuhakikisha kwamba vile viungo zaidi ya  vinavyotakiwa kuonekana, havionekani.

Ayatollah Sheikh Muhammad Yaaqobiy.