Hukumu ya usomaji wa Quran ndani ya mwezi wa Ramadhani

| |times read : 835
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Hukumu ya usomaji wa Quran ndani ya mwezi wa Ramadhani

Swali:

    Katika moja ya ftwa zenu mlisema kwamba inawezekana kumfuata Ayotollah Shahid Thani, ila tu tuwarejee nyie katika mambo ambayo yanatofauti baina yenu, na moja ya maswala hayo ni swala zima la usomaji wa Quran na dua kwa makosa, sasa ni upi mtazamo wenu katika hilo?.

 

Jawabu:

       Kwa jina la Mwenyezi Mungu

Cha muhimu ni kujitahidi mtu huyu asome kisomo sahihi, na hakuna cha muhimu zaidi ya hicho. Kwani kila kitu kina msimu, na msimu wa Quran ni mwezi wa Ramadhani. Na tumeelezea kwa upana zaidi jambo hili katika kitabu chetu cha (Fiqhul Khilaf).

                                                        Ayaotollah Mohammad Yaaqubiy