SHAFIN FARKO | | KORAFIN AL-QUR’ANI
KORAFIN AL-QUR’ANI
KORAFIN AL-QUR’ANI
KORAFIN AL-QUR’ANI Hakika na zabi na fara da hadisi mai girma wanda aka rawaito a cikin littafin Al-Kafi da Al-Khisal daga Abu Abdullah (as) ya ce: “Abubuwa guda uku suna kai kukansu da korafinsu ga Allah Azza wa ...
  21 Jul 2020 - 18:50   Karanta 666   karin bayani
BUDEWA
BUDEWA Mutane sun saba a yayin bude tarurruka, mu’utamarori, ganawa, shirye-shiryen gidan radio da na gidan talabishin da karatun wasu ayoyi na littafin Allah Qur’ani domin neman albarkarsu da kuma girmama su, hakan ya ci gaba da gudana ...
  21 Jul 2020 - 18:50   Karanta 317   karin bayani
Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai
Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai Godiya ta tabbata ga Allah, kamar yadda yake ma’abocinta, tsira da amincin Allah su tabbata a kan Manzonsa da Imamai alayensa tsarkaka. {Ya ce: Ya Ubangiji! Ka yalwata mani kirjina. Kuma ...
  21 Jul 2020 - 18:50   Karanta 314   karin bayani
Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai
Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai Kuma (ka tuna) a ranar da sama take tsattsagewa tare da gizagizai, kuma a saukar da mala’iku saukarwa. Mulki na gaskia kuma na hakika a wannan rana yana ga mai ...
  21 Jul 2020 - 18:49   Karanta 353   karin bayani
KORAFIN AL-QUR’ANI
KORAFIN AL-QUR’ANI   Silsilar jawaban da samahatul shaikh Ayatullah Muhammad Yaqubi (Allah ya tsawaita kwanansa) ya gabatar a munasabobin bude sabuwar shekarar karatu ga daliban Hauza Ilimiyya a birnin Najaf mai tsarki, silsilar ta fara ne tun a ranar ...
  21 Jul 2020 - 18:49   Karanta 329   karin bayani
1 2 3 4
total: 35 | displaying: 31 - 35