صفحه اصلي | | بیانات معظم له | پرتوی از غدیر
پرتوی از غدیر
خسارت های ناشی از زعامت و خلافت نااهلان
خسارت های ناشی از زعامت و خلافت نااهلان   کیفیت طرح ها و برنامه های حضرت رسول اکرم (ص) برای جانشینی پس از خود و نیز چرایی ناکامی ایشان و غصب مقام زعامت سیاسی جامعه در دو فصل قبل ...
  14 Nov 2018 - 05:39   خواندن 353 یک بار   الجزئیات
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش   آیات و روایات دیگر در شناخت حق از باطل همچنین ضوابط دیگری نیز در قرآن ذکر شده است که می تواند به امت اسلامی در شناخت خلیفه واقعی از ...
  14 Nov 2018 - 05:17   خواندن 375 یک بار   الجزئیات
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش
برنامه ریزی رسول خدا (ص) برای خلافت پس از خویش   پس از تبیین دیدگاه مکتب تشیع در خصوص جانشینی پس از پیامبر (ص) پرسشی که فراروی مخاطب قرار می گیرد آ ناست که براستی رسول خدا (ص) از ...
  14 Nov 2018 - 05:16   خواندن 444 یک بار   الجزئیات
دو دیدگاه مکتب ولایت و مکتب خلافت
دو دیدگاه مکتب ولایت و مکتب خلافت با توجه به مردود بودن این احتمال، تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند که از سوی شیعیان و اهل سنت اختیار شده اند. نخستین احتمال، نظریه توکیل و واگذاری امر ...
  14 Nov 2018 - 05:16   خواندن 360 یک بار   الجزئیات
مسئولیت پیامبر (ص) در تعیین امام (ع) و ادلّه ی آن
مسئولیت پیامبر (ص) در تعیین امام (ع) و ادلّه ی آن   تداوم و استمرار نقش رسالت واقعیت آن است که هر رسالتی به هر اندازه که از نقاط قوت برخوردار باشد (همچون رسالت اسلام) با وفات پیامبر و حامل ...
  14 Nov 2018 - 05:15   خواندن 474 یک بار   الجزئیات
پیامی از غدیر: ضرورت امامت
پیامی از غدیر: ضرورت امامت امامت و ولایت امر مردم، ضرورتی اجتماعی و غیرقابل اختلاف است که تمامی عقلاء بر آن اتفاق نظر دارند. حقیقت آن است که استمرار حیات جامعه متمدن و نظام معیشت آن بدون وجود ...
  14 Nov 2018 - 05:13   خواندن 413 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 16 | نمايش: 11 - 16