صفحه اصلي | | بیانات معظم له | نهادهای مدنی
نهادهای مدنی
فراخوان عمومی برای تاسیس نهادهای مدنی
فراخوان عمومی برای تاسیس نهادهای مدنی اگرچه نهادهای مدنی توسط گروه های مردمی –و نه نهادهای حاکمیتی- تاسیس می شوند، با این حال این مساله به معنای آن نیست که دستگاه های حاکمیتی نمی بایست هیچ گونه نقشی ...
  14 Nov 2018 - 02:07   خواندن 461 یک بار   الجزئیات
اولویت نهادها، شناسایی و درمان فرهنگ بیمار جامعه
اولویت نهادها، شناسایی و درمان فرهنگ بیمار جامعه  شناسایی ناهنجاری های اجتماعی  و ریشه ها و زمینه های پیدایش آن ها و نیز تلاش برای حل و فصل و چالش های موجود فراروی جامعه از جمله اقداماتی ...
  14 Nov 2018 - 02:07   خواندن 441 یک بار   الجزئیات
اهداف نهادهای مدنی
اهداف نهادهای مدنی   از آنجا که نهادهای مدنی، تشکیلاتی مردم پایه هستند لذا ماهیت این نهادها در تمامی مراحل تاسیس و استمرار بقاء خود و در راستای تامین اهداف اعلانی خود، نیازمند حمایت و پشتیبانی مردمی خواهند ...
  14 Nov 2018 - 02:06   خواندن 437 یک بار   الجزئیات
سازمان اداری
سازمان اداری از دیگر مولفه های بسیار تاثیرگذار در کارآمدی نهادهای مدنی می توان به ساختار ادرای و هندسه سازمانی این بازیگران اجتماعی اشاره داشت. در حقیقت سازمان ادرای تعیین کننده شکل و چگونگی فعالیت یک نهاد ...
  14 Nov 2018 - 02:05   خواندن 458 یک بار   الجزئیات
تدوین آیین نامه
  تدوین آیین نامه آیین نامه در واقع  طرحی مکتوب است که در آن به تعریف نهاد، فلسفه و اهداف تاسیس آن، فعالیت های ویژه آن، نقش نهاد در جامعه و در نهایت پاسخگویی به پرسش ها و شبهات ...
  14 Nov 2018 - 02:05   خواندن 426 یک بار   الجزئیات
راهکارهای لازم جهت کارآمدی نهادهای مدنی
راهکارهای لازم جهت کارآمدی نهادهای مدنی نهادهای مدنی نیز همچون دیگر موجودیت های اجتماعی برای به ثمر نشستن و کارآمدی هر چه بیشتر نیازمند زمینه ها و پیش شرط های متعددی است که نادیده گرفتن و تجاهل نسبت ...
  14 Nov 2018 - 02:04   خواندن 438 یک بار   الجزئیات
روش ها و عوامل ایجاد جلب اعتماد و اطمینان جامعه به نهادهای مدنی
    روش ها و عوامل ایجاد جلب اعتماد و اطمینان جامعه به نهادهای مدنی اساسا موفقیت و کارآمدی تمامی بازیگران و از جمله نهادهای مدنی در هر جامعه بشری، بیش از هر چیز مرهون توفیق و کامیابی ایشان در ...
  14 Nov 2018 - 02:04   خواندن 428 یک بار   الجزئیات
عوامل موفقیت نهادهای مدنی در کسب اعتماد جامعه
    عوامل موفقیت نهادهای مدنی در کسب اعتماد جامعه نهادهای مدنی در صورتی می توانند اعتماد و اطمینان افراد جامعه را متوجه خود سازند، که به وظایف مهم و سنگین خود با رعایت انصاف و با بی طرفی ...
  14 Nov 2018 - 02:03   خواندن 427 یک بار   الجزئیات
نقش نهادهای مدنی در زندگی اجتماعی
    نقش نهادهای مدنی در زندگی اجتماعی به طور کلی نهادهای مدنی نقش ها و کارویژه های مختلفی را در حیات اجتماعی ایفا می نمایند که در ذیل به صورت فهرست وار به آن ها اشاره می شود: -          جهت ...
  14 Nov 2018 - 01:47   خواندن 445 یک بار   الجزئیات
امکان پذیری تمدن سازی تنها از طریق تاسیس نهادهای مدنی
    امکان پذیری تمدن سازی تنها از طریق تاسیس نهادهای مدنی آن گاه که سخن از ساختار حکومت به میان می آید، عموما قوای حکومتی را به سه قسم قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه دسته بندی نموده ...
  14 Nov 2018 - 01:46   خواندن 397 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 20 | نمايش: 11 - 20