صفحه اصلي | | استفتائات | احکام خمس
احکام خمس

سوال را به اشتراک بگذارید

اجازه مصرف وجوهات شرعی

سوال: من قداری پول از بابت وجوهات شرعیه در اختیار دارم. آیا مجاز هستم این مبالغ را صرف خانواده های فقیری که می شناسم بکنم یا به دست افراد مطمئنی بدهم که آن را به افراد مستحق و سادات نیازمند بدهند. خداوند به شما توفیق خدمت به دین و مذهب را عطا کند.
پاسخ: بسمه تعالی
هر مکلفی می تواند یک سوم آنچه از اموال شرعیه بر ذمه دارد در موارد مجاز مصرف کند.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

هدایا و پاداش ها

سوال: یکی از موسسات مرا برای حضور در یک دوره مخصوص به خود در اربیل دعوت کردند و بعد از پایان دوره به ما که ناظر و مشرف بر این دوره بودیم مبلغی پول به عنوان هدیه یا سپاسگذاری از مشارکت ما پرداخت کردند. آیا به مبلغی که به ما پرداخت کرده اند خمس تعلق می گیرد؟ 
پاسخ: بسمه تعالی
هنگام دریافت پول، خمس به ان تعلق نمی گیرد.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

پرداخت زودهنگام خمس

سوال: آیا جایز است که خمس مال خویش را پیشاپیش پرداخت کنم؟
پاسخ: بسمه تعالی
ادای تکلیف قبل از مشمول الذمه شدن جایز نیست. همانند اینکه کسی بخواد نمازظهر خود را قبل از ظهر بخواند. لکن اگر مکلف مقدار سود متعلق به اموال خود را دقیقا بررسی کند می تواند خمس آنها را پرداخت کند هرچند که سر سال خمسی وی نرسیده باشد. کما اینکه مکلف می تواند سال خمسی خود را جلو بیندازد و میزان سودی را که به دست آورده است را محاسبه کند.

مجموعه نتايج: 3 | نمايش: 1 - 3

دفتر مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی (دام ظله)- استفتاء خود را ارسال کن

نجف اشرف