هدایا و پاداش ها

| |زمان مطالعات : 360
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

هدایا و پاداش ها

سوال: یکی از موسسات مرا برای حضور در یک دوره مخصوص به خود در اربیل دعوت کردند و بعد از پایان دوره به ما که ناظر و مشرف بر این دوره بودیم مبلغی پول به عنوان هدیه یا سپاسگذاری از مشارکت ما پرداخت کردند. آیا به مبلغی که به ما پرداخت کرده اند خمس تعلق می گیرد؟ 
پاسخ: بسمه تعالی
هنگام دریافت پول، خمس به ان تعلق نمی گیرد.