Wajabcin Bin Waliyyul Fakihi

| |times read : 991
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Print version
  • save

Wajabcin Bin Waliyyul Fakihi

Shin wai bin waliyyul fakihi wajibi ne? A nan fa ina nufin biyayya ta siyasa ce.

 

Da Sunansa Madaukaki

Ku bibiyi dukkan umarnoni da wayarwar kan na maraji’anku a cikin abubuwan da suke faruwa na daga mas’alolin fikihu ko matsaya ta siyasa ko abubuwa masu aukuwa na zamantakewar al’umma kamar yadda Imam Mahdi (as) ya yi wasici a jawabinsa madaukaki; inda yake cewa: “Amma dangane da abubuwa masu aukuwa to ku koma zuwa ga masu ruwaito hadisanmu domin su hujjojina ne a kanku, ni kuma hujjar Allah ne a kansu”.