جلد یازدهم موسوعه «فقه الخلاف» به زیور چاپ آراسته شد

| |زمان مطالعات : 337
جلد یازدهم موسوعه «فقه الخلاف» به زیور چاپ آراسته شد
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

جلد یازدهم موسوعه «فقه الخلاف» به زیور چاپ آراسته شد

انتشارات دارالصادقین، جلد یازدهم موسوعه موسوم به فقه الخلاف، اثر آیت الله یعقوبی از مراجع تقلید شیعیان عراق را چاپ کرد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا در نجف اشرف، انتشارات دارالصادقین، جلد یازدهم موسوعه موسوم به فقه الخلاف اثر آیت الله یعقوبی، از مراجع تقلید شیعیان عراق را به زیور چاپ آراسته کرد.

جزء یازدهم این موسوعه شامل بحث استدلالی گسترده درباره راه های شرعی اثبات هلال و دیگر راه های ظنی این موضوع که بر پایه نظرات فقهی عالمان پیشین و معاصر و به گونه ای مفصل بيان شده است.

این کتاب، نظرهای فقهی درباره رویت هلال و پاسخ به اشکالات آن را بیان می کند که در پایان بحث نیز نظریه یکسان بودن هلال برای همه کشورهایی را تأیید می کند که افقشان یکی است و این بحث به گونه ای گسترده به آن پرداخته شده و در پایان نیز چهار مسأله فرعی در ارتباط با این موضوع بیان شده است:

مسأله اول: رویت هلال اول ماه با چشم مسلح که بنا بر نظر نویسنده، این گونه رویت کردن کافی نیست مگر آنکه بتوان هلال را با چشم غیرمسلح دید یا ثابت شود که هلال به گونه ای است که می توان آن را با چشم غیرمسلح دید، گرچه پیشتر نیز با چشم مسلح رصد شده باشد.

مسأله دوم: ثابت شدن هلال ماه با حکم حاکم شرع. نویسنده ضمن بیان انواع حکم همراه با مصداق حاکم شرع، در پایان بحث حکم وی درباره اثبات هلال را حجت دانسته است. نویسنده بیان داشت که در این رابطه فتوای مرجع تقلید نیز حجت است. پس اگر حاکم شرع که عهده دار مسائل عمومی مردم است و بیشتر مردم او را به عنوان ولی فقیه یا مرجع تقلید تراز اول قبول دارند، اگر به ثابت شدن هلال حکم دهد، مردم می توانند از این حکم پیروی کنند و بر همه اعم از مجتهدان و مقلدان نیز واجب است، حتی اگر نظر برخی فقیهان با وی متفاوت باشد.

مسأله سوم: ثابت شدن هلال در یک کشور برای کشورهای دیگری که افقشان با آن یکی نیست، در صورتی حجت است که آن کشور از جمله کشورهایی باشد که از لحاظ افق نماز صدق کند که با دیگر کشورها اسلامی یکسان است و گرنه دیگر کشورهای غیر اسلامی افق خاص خود را دارند و هلال در این کشورها تنها با حکم حاکم شرع ثابت می شود. البته پیش از این هیچ یک از عالمان و فقیهان قائل به این نظر نبود.

مسأله چهارم: روزه مسلمانان اسیر و زندانی که ثابت شدن ماه برایشان ممکن نیست. نویسنده اصل مسأله را طی این کتاب تبیین و مهمترین مسائل در این رابطه را بیان کرده است و پس از بیان چند استدلال فقهی و اصولی، چند احتمال برای پاسخ به این مطالب مطرح کرده است./983/ب


در خبرگزاری رسا