سفر تبلیغی هیئتی از دفتر آیت الله یعقوبی به آفریقا

| |زمان مطالعات : 283
سفر تبلیغی هیئتی از دفتر آیت الله یعقوبی به آفریقا
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

 

سفر تبلیغی هیئتی از دفتر آیت الله یعقوبی به آفریقا

آیت الله محمد یعقوبی

حوزه/ هیئتی از دفتر آیت الله محمد یعقوبی از علمای عراق برای گردش تبلیغی به تعدادی از کشور های آفریقایی از جمله؛ بورکینافاسو، سنگال و گامبیا سفر کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، هیئتی از دفتر آیت الله محمد یعقوبی علمای عراق برای گردش تبلیغی به تعدادی از کشور های آفریقایی از جمله؛ بورکینافاسو، سنگال و گامبیا سفر کرد.

گسترش فرهنگ اسلامی اصیل که برگرفته از کتاب خدا و سیره رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است و تقویت همزیستی مسالمت آمیز و ارزش های انسانی است که دین اسلام به آن دعوت می کند و رساندن صدای حوزه علمیه نجف اشرف و حمایت آن از جوامع انسانی در سراسر جهان است از اهداف این سفر است که آیت الله یعقوبی نیز بر آن تاکید دارد.

دفتر آیت الله یعقوبی اشاره کرد: در این سفر که در هرکدام از کشور ها حدود پانزده روز به طول انجامید، با موسسات مختلف دینی و آکادمی و مراکز فرهنگی، شخصیت های دینی و آکادمی از طوایف مختلف اسلامی ارتباط برقرار شد.

این سفر با استقبال گسترده موسسات و شخصیت ها مواجه شد و آنان از اندیشه آزاد و باز آیت الله یعقوبی قدردانی کردند.

آیت الله یعقوبی بر اهمیت همزیستی مسالمت آمیز و کنار گذاشتن تعصب و تفرقه تاکید کرد

آیت الله محمد یعقوبی بر اهمیت همزیستی مسالمت آمیز، کنار گذاشتن تعصب، تفرقه و تقویت روحیه ملی تاکید کرد و افزود: برگزاری کنفرانس ها و فعالیت های فرهنگی موجب تقویت فرهنگ مدارا و پذیرش دیگران به عنوان پایه اساسی در فرهنگ انسانی  و اسلامی می شود که پیامبر اکرم (ص) اهل بیت (ع) به آن دعوت می کردند.

جمعی از دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) در کردستان عراق با آیت الله یعقوبی دیدار کردند و ایشان این هیئت را به تعمیق پیوند های مودت، محبت و برادری و رفع موانع ارتباط میان دوستداران اهل بیت (ع) دعوت کرد.

 

خبرگزاری حوزه