آیت الله یعقوبی: تظاهرات‌کنندگان عراقی به عقلانیت پایبند شوند

| |زمان مطالعات : 264
آیت الله یعقوبی: تظاهرات‌کنندگان عراقی به عقلانیت پایبند شوند
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

آیت الله یعقوبی:

تظاهرات‌کنندگان عراقی به عقلانیت پایبند شوند

آیت الله یعقوبی

حوزه/ آیت الله محمد یعقوبی از علمای عراق بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات و عقلانیت آن و دوری از آشوب و خسارت زدن به اموال عمومی تأکید کرد.

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، آیت الله محمد یعقوبی از علمای عراق بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات و عقلانیت آن و دوری از آشوب و خسارت زدن به اموال عمومی تأکید کرد.

وی اشاره کرد: تصاویری مشاهده کردیم که نشان می دهد جوانان اقدام به خسارت زدن به ستون های پل جمهوری و برخی از مؤسسات دولتی نموده اند که این اقدام غیر قابل پذیرش است.

آیت الله یعقوبی در ادامه با بیان اینکه ما پیشتر نسبت به اقدام برخی نفوذی ها در مخدوش کردن چهره تظاهرات و ناکام گذاشتن آن هشدار دادیم، گفت: ما می دانیم این اعمال بیانگر افکار عمومی تظاهرات کنندگان نیست و آنان برای حفظ خیابان ها و ارائه خدمات به مردم تلاش کرده و به دنبال وطنی آزاد هستند که کرامت شهروندان را حفظ کند.

این عالم عراقی تصریح کرد: بار ها به عدم ورود به اعمال خشونت آمیز دعوت کردیم؛ چرا که این اموال متعلق به ملت است و تخریب آن خسارت زدن به منافع آنان می باشد.

آیت الله یعقوبی اعمال خشونت آمیز و آشوب را موجب کاهش تأیید جنبش اعتراض آمیز و تضعیف مردمی بودن آن دانست و گفت: از تظاهرات کنندگان انتظار می رود به مسالمت آمیز بودن تظاهرات، عقلانیت جنبش و گوش سپاری به اهل حکمت و عقل پایبند شوند.

خبرگزاری حوزه