ديدار اعضاي دفتر آيت الله يعقوبي با معظم له

| |زمان مطالعات : 446
ديدار اعضاي دفتر آيت الله يعقوبي با معظم له
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

ديدار اعضاي دفتر آيت الله يعقوبي با معظم له

 

اعضاء محترم دفتر حضرت آيت الله شيخ محمد يعقوبي از علماي نجف در هفته دوم مرداد ماه با معظم له ديدار كرده و در مورد مسائل مختلف حوزوي به گفتگو پرداختند.

 

پايگاه اطلاع رسانی حضرت آيت الله العظمی گرامی