" بهار قرآن "

| |زمان مطالعات : 488
" بهار قرآن "
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
" بهار قرآن "
ماه رمضان بهار قرآن است ، انسان مؤمن نباید در این ماه در تلاوت قرآن کوتاهی کند ، و اگر کسی سعی در تلاوت قرآن داشته باشد ولی نتواند به صورت کامل و صحیح آنرا بخواند ، تلاوت او اشکالی نخواهد داشت ، البته در صورتی که از روی عمد آیات را اشتباه نخواند و اشتباه او باعث تغییر معنای آیات نشود ؛ زیرا در اینصورت دروغی را بر خدا و رسول او نبسته است .