" معیار پیشرفت در ماه رمضان "

| |زمان مطالعات : 516
" معیار پیشرفت در ماه رمضان "
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
" معیار پیشرفت در ماه رمضان "
اگر بخواهیم مقدار پیشرفت و موفقیت خود در ماه مبارک رمضان را بدانیم ، باید ابتدا به امتحان هایی که در این ماه مبارک داده ایم توجه کنیم و مقدار موفقیت خود در آنها را ببینیم ، و سپس تلاش کنیم تا این پیشرفتها را ادامه داده و روحیه معنوی خود را که به فضل الهی و در این ماه مبارک بدست آمده را حفظ کنیم .