" آمادگی برای شب قدر "

| |زمان مطالعات : 503
" آمادگی برای شب قدر "
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save
" آمادگی برای شب قدر "
انسان مؤمن باید در شب قدر بر حاجت خود پافشاری کند تا شاید برآورده شود .. و اگر در انجام یک عمل دچار خستگی و بی حالی شد باید عمل دیگر را انجام دهد ، چرا که اعمال ذکر شده برای این شب بسیار متنوع هستند ، و یکی از اهداف تنوع آنها جلوگیری از خستگی ، کسالت ، یکنواختی و ایجاد سرزندگی است ، و اینکه فرصتی را فراهم کنند تا هر شخص با جوارح و جوانح خود به هر صورتی که دوست دارد به عبادت خداوند متعال بپردازد .. لازم است قبل از فرارسیدن شب قدر آمادگی لازم را برای ورود به این شب با دوری از گناهان و انجام عبادتهای مختلف بدست آوریم ، یکی از راههای بدست آمدن این آمادگی انجام اعمال مخصوص شب قدر در شب نوزدهم است البته امکان ندارد که شب نوزدهم ، شب قدر باشد ؛ زیرا شب قدر در دهه آخر ماه رمضان قرار دارد ، و علت اینکه شب نوزدهم جزء شبهای قدر قرار داده شده این است که انسان مؤمن آمادگی و توفیق بهرمندی از شب قدر را پیدا کند ، لذا اگر کسی در شب نوزدهم کوتاهی کند شاید از برخی فضایل شب قدر محروم بماند ، مگر اینکه خداوند متعال با فضل و کرم خویش آن را جبران کند .