کنجکاوي پدر و مادر در وسايل شخصي فرزندان

| |زمان مطالعات : 1253
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

کنجکاوي پدر و مادر در وسايل شخصي فرزندان

مرجع عاليقدر حضرت ايت الله يعقوبي دام ظله فرمودند کنجکاوي پدر و مادر و ساير اولياء امر ‏در وسايل و دستگاههاي شخصي فرزندانشان همچون تلفن همراه و يا کامپيوتر و يا تبلت و مانند آن به ‏بهانه پيگيري وضعيت آنها و پيشگيري از وقوع در گناه جايز نيست.‏

معظم له فرمودند: علت اين مساله اين است که تجسس از محرمات است خداوند تبارک و تعالي ‏فرمودند (ولا تجسسوا ) (الحجرات 12). چه بسا هدف ما صحيح باشد اما وسيله نيز بايد مشروع باشد و ‏هدف هيچ گاه وسيله غير مشروع را توجيه نمي کند ، پدر و مادر با تجسس چه بسا خطايي را در ‏فرزندانشان بيابند و آن را معالجه نمايند اما با اين کار اطمينان فرزندان خود را از دست داده و شفافيت ‏و رک گويي فيما بين را از دست خواهند داد و اين يک مرحله بسيار خطرناک در رابطه بين والدين و ‏فرزندان آنها مي باشد.‏

آنچه شايسته است اين است که فرزندان را با احتياط و زيرکي و بدون تعدي به آزادي‌هاي آنان ‏مورد پيگيري قرار دهيم.‏

معظم له به اين مساله نيز اشاره کردند که فرزندان مي بايست از دست زدن به خطا‌هايي که ‏والدين را نگران کرده و دچار شک مي کند همچون قفل کردن درب و يا مخفي کاري و مانند آن ‏خودداري نمايند امري که باعث کنجکاوي والدين شده و آنها را به ارتکاب چنين افعال پيشگيرانه‌اي ‏وادار مي کند.‏

و همين حکم در مورد زن و شوهر نيز جاري است چه هيچ يک حق ندارند که در وسايل يکديگر ‏بر اساس احتمالات و شک جستجو نمايند چرا که همانگونه که بيان کرديم اين کار به از دست رفتن ‏اطمينان و شفافيت بين آنها مي انجامد.