پوشیدن شلوار

| |زمان مطالعات : 465
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

پوشیدن شلوار

سوال: آیا درست است که پوشیدن شلوار بر زن حرام است. با توجه به اینکه شلوار در زیر عبا(چادر عربی) پوشیده می شود و قابل رویت نیست.
پاسخ: بسمه تعالی
بر حسب آنچه در سوال ذکر شده هیچ مانعی نیست و اشکالی ندارد. بلکه مراد ما از حرمت در اینگونه موارد، پوشیدن شلوار جین(لی)  و افکندن چادر بر روی آن است و خاصیت چادر، باز بودن قسمت جلوی آن می باشد و امکان مشاهده شلوار جین وجود دارد.