تاتو(خالکوبی) و خود نمایی

| |زمان مطالعات : 393
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

تاتو(خالکوبی) و خود نمایی

سوال: آیا خالکوبی حرام است؟ علت حرمت یا حلیت آن چیست؟ آیا آیات یا روایاتی در این زمینه داریم؟
پاسخ: بسمه تعالی
اگر زن بخواهد با خالکوبی صورت یا عضوی دیگر از بدنش، زیبایی خود را در معرض دید دیگران بگذارد حرام است به دلیل قول خداوند سبحان" زینت های خود را آشکار نکنند مگر آنچه از آنها نمایان است و باید سرپوش های خود را برگریبان هایشان فرو افکنند. ( سوره نور/31)
اگر هم خالکوبی برای انسان ضرر بسیار داشته باشد به دلیل حرمت آسیب رساندن، این کار حرام است. سرانجام اینکه اگر این کار باعث استهزاء و تمسخر دیگران شود باز هم انجام آن حرام است همانطور که در حدیث شریف آمده بر مومن شایسته نیست که خودش را ذلیل کند.