خواندن سوره توحید در نماز

| |زمان مطالعات : 354
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

خواندن سوره توحید در نماز

سوال: آیا قرائت سوره توحید در رکعت اول واجب است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، بلکه مستحب موکد است که سوره توحید در رکعت اول یا دوم نماز خوانده شود.