کار و نماز جمعه

| |زمان مطالعات : 432
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

کار  و نماز جمعه

سوال: من یکی از مقلدان شما و دستیار پزشک هستم. بنده در منزل خود به طبابت بیماران می پردازم و اهالی منطقه در شب و روز به وجود من نیاز دارند و این باعث عدم شرکت من در نماز جمعه می شود. در ضمن فاصله منزلم تا مسجد بیشتر ازمقدار مسافت شرعی است که به موجب آن شرکت در نماز جمعه واجب مي گردد. در چنین حالتی آیا بنده مجاز به عدم شرکت در نماز جمعه می باشم. خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا کند.

پاسخ: بسمه تعالی

در خصوص این سوال اگر در حال کار مهمی همچون معالجه بیمار مشرف به مرگ و مانند آن باشی از حضور در نماز جمعه معاف هستی. در غیر اینصورت چیز دیگری مانع حضور تو در نمازجمعه و ساقط شدن وجوب آن نمی شود.