مسائل طهارت

| |زمان مطالعات : 382
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save


مسائل طهارت

حکم خروج مذی( آبی که قبل از خروج منی از مرد و در هنگام هم آغوشی با ‏همسرش از وی خارج می شود)‏

سوال: آبی که از آلت مرد در هنگام هم آغوشی از انسان خارج شده و لزج مانند ‏می باشد چیست و اگر بر روی لباس فرد ساقط شود موجب نجاست آن می شود یا ‏خیر؟

‏ پاسخ: بسمه تعالی

اینگونه آبها پاک بوده و خروج آن موجب بطلان وضو نمی شوند.‏

را مساعدت خواهند کرد. در ضمن ما مصرف ‏حقوق شرعیه در امر ازدواج مومنین را جایز می دانیم.‏