خارج شدن منی از زن بعد از انجام غسل

| |زمان مطالعات : 375
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

خارج شدن منی از زن بعد از انجام غسل

 سوال: من زنی متاهل هستم و سوالم این است که آیا خارج شدن منی شوهرم از ‏من بعد از انجام غسل جنابت موجب باطل شدن غسل می شود یا نه؟

 

 پاسخ: بسمه تعالی

در فرض سوال موجب بطلان غسل نمی شود و کافی است که محل تماس منی با ‏بدن یا لباس خود را بشویید.