شک در وجوب غسل

| |زمان مطالعات : 418
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

شک در وجوب غسل

سوال: آیا غسل کسی که در جنابت خود تردید دارد از وضو کفایت می کند؟ ‏همینطور در مورد غسل زنی که در بعضی حالت های خاص از وی مایعاتی ترشح ‏می شود؟

  

پاسخ: بسمه تعالی

با وجود شک در تحقق جنابت غسل کردن واجب نیست و چنین غسلی بدل از ‏وضو نمی باشد. بر چنین زنی نیز انجام غسل لازم نیست.‏