حکم نجاست زبان و بزاق سگ

| |زمان مطالعات : 375
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

حکم نجاست زبان و بزاق سگ

سوال:آیا تماس زبان سگ و بزاقش با لباس یا بدن انسان موجب نجاست می ‏شود؟ راه برطرف کردن چنین نجاستی چگونه است؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

سگ از جمله نجاسات می باشد و اگر برخوردش با بدن و لباس انسان همراه با ‏رطوبت باشد موجب نجاست است. اینگونه نجاست با شستشو از بین می رود.‏