مانع بودن یا نبودن خالکوبی

| |زمان مطالعات : 398
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

مانع بودن یا نبودن خالکوبی

سوال: آیا خالکوبی مانع برای انجام وضو و غسل می باشد؟

 

بسمه تعالی

خالکوبی باطل کننده وضو و غسل نمی باشد.‏