حکم کرم های مخصوص صورت

| |زمان مطالعات : 398
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

 

حکم کرم های مخصوص صورت

سوال: با توجه به سردی هوا در زمستان برخی از مردم مدام از کرم(وازلین) ‏برای مرطوب ساختن صورت خود استفاده می کنند. اگر فردی دوساعت قبل وضو ‏از کرم استفاده کرده و اکنون می خواهد برای نمار وضو بگیرد آیا باید ابتدا کرم را ‏پاک کند؟ ‏

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. در این حالت وضوی وی باطل نمی شود