بطلان وضو با تماس به نجاست

| |زمان مطالعات : 412
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

بطلان وضو با تماس به نجاست

بطلان وضو با تماس به نجاست
سوال: آیا وضوی انسان با تماس وی با نجاست باطل می شود. مثلا در حال ‏عوض کردن پوشک نوزاد؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر. باطل نمی شود.‏