حکم حیض

| |زمان مطالعات : 381
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

حکم حیض

 

سوال: من زنی هستم که شروع عادات ماهیانه من منظم است اما از نظر تعداد ‏ایام متفاوت می باشد. مثلا به مدت دو روز خون به شدت خارج می شود و در روز ‏چهارم جریان خون به طور کلی قطع شده و اثری از آن نیست. سپس بعد از آن و به ‏مدت  سه الی پنج روز و در هر روز یک بار خونی به رنگ قرمز روشن از من ‏خارج می شود. سوالم این است که با این اوصاف چه هنگام روزه بر من واجب می ‏شود؟

 

پاسخ: بسمه تعالی

حیض از هنگام رویت خون آغاز و با عدم رویت آن پایان می یابد ولو اینکه ‏شدت و ضعف خروج آن متفاوت باشد. اگر خون به مقدار بیشتر از یک روز قطع ‏شد اما پس از آن تکه خونی را مشاهده کرد در این صورت ما بین واجبات ‏استحاضه( مثل وجوب نماز خواندن زن مستحاضه) و محرمات حیض( مثل حرمت ‏توقف در مسجد برای زن حائض) احتیاط می کند. در رساله عملیه خود( سبل ‏السلام) مساله را به تفصیل شرح دادیم.‏