ضابطه و معیار در وضع قانون صالح

| |زمان مطالعات : 489
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

ضابطه و معیار در وضع قانون صالح

قوانینی که دولت ( برای رفع مظلومیت نیروهای مجرم و سفاک دیکتاتوری سابق صدام ) در قانون جدید بنام قانون المسائله و المصالحه مورد توجه قرار داده مبنی بر اینکه باید مظلومیت از آنها رفع شود و نسبت به گذشته هم موثر است و اگر حقوق و امتیازاتی بعد از سقوط دیکتاتوری تا بحال از آنها سلب شده به آنها برگردانده شود آیا این عقلانی است؟ که این در برابر آن باشد پس باید معیار در تصویب اینگونه قوانین چه چیزی باشد؟ علی الظاهر شخصی که زورگو باشد و دست به کارهای خطرناکی همچون قتل و جرم و تخریب بزند مورد توجه قرار می گیرد و صدایش موثر است و شنیده می شود اما فردی که با حکمت و درایت و ایثار و جهاد باشد مورد غفلت و صدایش شنیده نمی شود و این از بی ظابطه بودن و ندانستن معیارهاست. بگذریم، اما محل بحث این است که این کار باطلی است که معیار را بر اساس زور و قدرت قرار بدهیم و برای آن ارزش گذاری کنیم و این غیر عاقلانه است و این انگیزه ساز است که هرکس بخواهد حقوق و امتیازاتش را بدست آورد باید از زور و تندی و تخریب استفاده کند و بگوید که من هستم و حقوقم را به من بدهید پس این کار با هدفی که به دنبال آن هستید که دموکراسی است منافات دارد و دموکراسی بدین شکل که هر کس بخواهد حقوقش را مطالبه کند یا برگرداند از زور و قدرت و تخریب استفاده کند این معیار یک معیار ظالمانه و انحراف در ارزش گذاری است که با وجود آن نمی توان آینده ی روشنی را برای کشور در پیش رو دید.