تلاش و کوشش در راه هدف

| |زمان مطالعات : 497
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

تلاش و کوشش در راه هدف

بزرگترین کتاب ها و تالیفاتی که نوشته شده که تمام فقه و معارف از آنها گرفته شده، گذشتگان نیک ما با سختی و دشواری نوشتند و بوجود آوردند، همچون جواهر الکلام 45 جلد یا وسائل الشیعه 20 جلد با حجم زیاد، صدها سال پیش، دورانی که نه برق بود و نه امکانات دیگر، زیر نور ماه و شمع نوشته شدند، آن هم نه کتاب هایی مثل کتاب های امروزی، کتاب های قدیمی با صفحات زرد که باید ببینید تا باورتان شود با خط دست چون چاپخانه نبود، اما در شگفتم، امروزه  کتاب ها چاپی و قشنگ و دارای فهرست و هر مطلبی که بخواهم به آسانی و سرعت از روی فهرست پیدا می کنم و شماره صفحه وجود دارد، اما کتب قدیمی صفحات شماره ندارد و فهرست ندار و عنوان و فصل بندی هم نشده و حجم کتاب ها زیاد با کلمات ریز و نمی دانی مطلب مورد نظر کجای کتاب هست و یافت نمی شود مگر با سختی فراوان، و این کتاب ها را در دورانی نوشتند که از نور ماه و نور شمع و فانوس استفاده می شد و اما امروزه با همه امکانات از نوشتن مانند آنها عاجزیم و در نسل هایی که با برق و غیره سر و کار دارند کتاب هایی همچون جواهر و وسائل نوشته نشده است، همت و عزم و اراده اینچنین می آفریند و نوآوری بوجود می آورد، با وجود همه کاستی ها، هر چند که باید امکانات در خدمت شما دانشجویان باشد اما این کم کاری ها نباید سبب دلسردی و کنار کشیدن و شکست شما بشود بلکه باید خودتان را از جمیع جهات بالندگی و رشد ببخشید، چه از جهت علمی و چه اخلاقی و دیگر جهات باید، میدانی که انسان دارای استعدادهای فراوان است شاید شما استعداد زیادی در پیشروی داشته باشی اما دیگری کمی دیرتر، در اینصورت لازم است که خودت را به سرعت بالا ببری و بعد از آن دیگری را در بالا آمدن کمک کنی، از باب مثال، همچون تحصیل، میبینی شخصی در خود کلاس، درس را در همانجا یاد می گیرد اما فرد دیگری باید دو بار بخواند تا یاد بگیرد و دیگری باید سه بار تکرار کند تا بفهمد و برخی دیگر شاید اصلا درس را نفهمند، این توانایی های بشری است، پس بر دانشجو لازم است که اگر از استعداد لازم برخوردار است زود خودش را بسازد و بعد از آن دست دیگری را بگیرد، این در زمینه تحصیل علم است و در زمینه های دیگر هم باید چنین باشد، چه در زمینه اخلاقی ، تربیتی و ایمانی باید اینچنین باشد.