حقوق حیوانات در اسلام

| |زمان مطالعات : 592
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخه چاپي
  • save

حقوق حیوانات در اسلام

رفق و مهربانی به حیوانات، در این اواخر می بینیم که غرب در مورد حقوق حیوان مانوور می دهد و می نویسد در صورتی که مجامع روایی دین مبین اسلام از نحوه تعامل با حیوان به کثرت روایت وجود دارد و ائمه اطهار (ع) در قول و عمل به بهترین وجه با حیوانات تعامل می کردند و طبق آن داستان که به بچه گربه ها شیر داد و خداوند متعال به این شخص علم و دانش موهبت کرد تا جایی که از همدوره ای های خودش پیشی گرفت؛ در روایات آمده اما ما متأسفانه در عمل کوتاهی می کنیم و بد عمل می کنیم در صورتی که در کتب روایی صدها روایت در این باب وجود دارد از باب نمونه، در روایت است که در روز قیامت گنجشک می آید و مقابل آن کسی که او را بدون دلیل کشت می ایستد؛ در گذشته بچه ها وسیله ای درست می کردند بنام تیرکمون، شاید در برخی مناطق نام دیگری داشته باشد بچه ها رو جمع می کردند و ما بچه بودیم و اینها را می دیدیم و با تیرکمون گنجشک را هدف می گرفت و می زد و بعد از آن، با دست سر از بدنش جدا می کرد و به این رفتار خودش افتخار می کرد و مایه شجاعت می دانست؛ و یا گربه را که روی دیوار بود با سنگ می زد و با این خودشون رو سرگرم می کردند؛ و خیلی از رفتارهای زشت دیگر با حیوانات، الآن نمی دانم که از اینگونه رفتارها در جامعه وجود دارد یا خیر بنده این را در آن زمانی که کودک بودم به خاطر دارم حدود چهل سال پیش، نمی دانم چرا از این امور غافل ماندیم و به دیگران گوشزد نمی شود حالا شاید گفته شود اینها کودک اند و نمی دانند، اما حتی بچه ها می دانند که این رفتار یک رفتار زشت و زننده است که با یک حیوان بی گناه صورت می گیرد و این را می فهمد؛ در روایت آمده که گنجشک روز قیامت می آید و سر راه آن فردی که او را کشته می ایستد و از خدا می خواهد که حقم را از او بگیر، چون او بناحق و بیهوده مرا کشت نه از گوشت من استفاده کرد و نه گذاشت که من زندگیم را ادامه دهم؛ خوب است که اگر کسی صید کند و از گوشت آن که ذبح شرعی شود استفاده کند و این سنت خداوند متعال و آن را برای او آفریده است نه اینکه بیهوده و عبث بکشی و آن را تلف کنی؛ در روایت دیگری آمده که زنی را در آتش اسیر کردند  بخاطر اینکه گربه ای را در یک مکانی حبس کرد تا اینکه از شدت گرسنگی و تشنگی مرد و نه آن را آب و غذا داد و نه آنرا آزاد کرد که دنبال آب و غذاش برود؛ در این خصوص احادیث زیادی وجود دارد و اگر کسی بخواهد می تواند مجموع این روایات را جمع آوری کند و بصورت کتاب در آورد که نحوه تعامل با حیوانات از دیدگاه دین اسلام را بیان کند.