صفحه اصلي | | پرتوی از قرآن
پرتوی از قرآن
پرتوی از قرآن / 1
پرتوی از قرآن / 1 1. قرآن، مسیر هدایت را روشن می‌سازد / 10 چشم، آنچه در پیرامونش هست را نمی‌بیند و کشف نمی‌کند، مگر بعد از اینکه نوری بر آن شیء بتابد و سپس به ...
  05 Sep 2019 - 02:05   خواندن 512 یک بار   الجزئیات
مجموعه نتايج: 1 | نمايش: 1 - 1