صفحه اصلي | | استفتائات | احکام طلاق و حضانت
احکام طلاق و حضانت

سوال را به اشتراک بگذارید

نحوه برخورد زن با شوهر گناهکار

سوال: من یک زن مسلمان و دارای فرزند هستم. چگونه باید با شوهری که نمی شود او را مسلمان به معنای حقیقی خواند برخورد کنم. چرا که او اهل نماز و روزه نبوده و آشکارا گناه می کند.
پاسخ: بسمه تعالی
اگر وی در فراهم کردن نیازهای شما همانند تهیه مسکن و نفقه مورد نیاز شما کوتاهی نمی کند و شما را مجبور به ترک واجبات همچون نماز و روزه و انجام فعل حرام مانند ترک حجاب در برابر نامحرمان نمی کند، با او مدارا کنید. سعی کنید با روش و اسلوب مناسب و کلام زیبا نصیحتش کنید و با جملات نامناسب که او را تحریک به ادامه گناه می کند سخن نگویید. آنچه مهم است حمایت تو از فرزندانت و تربیت صحیح آنهاست. با آنها دائما همنشینی و مصاحبت کن و اعتماد آنها را به سوی خودت جلب نما. خداوند تو را در برآمدن از این مسولیت سنگین یاری کند

 

سوال را به اشتراک بگذارید

شک در جماع و لزوم عده

سوال: شخصی با دختری ازدواج کرد و یک بار با او همبستر شد و بعد از مدتی او را طلاق داد. اما او تردید دارد که دخول او به مقدار ختنه گاه بوده یا نه. هنگامی هم كه از زن مطلقه سوال کرد او نیز در این مورد با تردید پاسخ داد. در اینصورت نگه داشتن عده بر زن لازم است یا خیر؟
پاسخ: بسمه تعالی
بر حسب ظاهر سوال، نگه داشتن عده لازم است.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

حق حضانت

اگر مردی زنش را طلاق دهد و آنها دارای فرزندان خردسال باشند آیا ممکن است هر کدام از طرفین حق سرپرستی را به دیگری واگذار کند. منظور از سوال در اینجا کوتاه آمدن زن در حق سرپرستی فرزندان خردسال به نفع مرد بر اثر توافق بین خودشان می باشد تا وی فرزندان را تا هنگام بلوغ سرپرستی کند.
پاسخ: بسمه تعالی
حق سرپرستی مادر از فرزندان از نظر شرعی محدود به دوره معینی می باشد. این دوره عبارت است از دو سال برای پسر و هفت سال برای دختر و بعد از آن حق سرپرستی تا هنگام بلوغ برای مرد است. پس از آن خود فرزندان در چگونگی روابطشان با پدر و مادر تصمیم می گیرند. اگر نیز عدم توانایی یکی از والدین در سرپرستی فرزندان ثابت شود حق سرپرستی به دیگری واگذار می شود.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

شاهد بودن درطلاق به صورت تلفنی

سوال: آیا شاهد بودن برطلاق به صورت تلفنی به خاطر بعد مسافت میان شهود و طلاق دهنده جایز و کافی است؟
پاسخ: بسمه تعالی
شرط لازم در دو شاهد این است که در هنگام خواندن صیغه طلاق توسط مرد صدای او را بشنوند. اگر چنین چیزی با وسایل ارتباطات امروزی ممکن باشد مانعی در آن نیست. البته باید اطمینان از عدم فریب کاری و حقه و نظایر آن حاصل کرد.

 

مجموعه نتايج: 4 | نمايش: 1 - 4

دفتر مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی (دام ظله)- استفتاء خود را ارسال کن

نجف اشرف