Doğuşun Kırkındaki Pratik Adımlar

| |defa okundu : 76
Doğuşun Kırkındaki Pratik Adımlar
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save

 

Yüce Allah’ın Adıyla

Doğuşun Kırkındaki Pratik Adımlar

Dini Merci Şeyh Muhammed Yakubi (ömrü uzun olsun), İmam Mehdi'nin (a.s) kalbini hoşnut kılacak, onun rızasını kazandıracak, ona yaklaştıracak, zuhurunu hızlandıracak ve Yüce Allah’ın izniyle vaat edilen günü hazırlayacak her şeyi milyonların dua ederek ve Allah’tan en büyük velisi ve yaratıklarına hüccetinin zuhur etmesini isteyerek yapmanın gerekliliğini vurguladı. Bu bağlamda, Şeyh Muhammed Yakubi birkaç noktayı hatırlattı:

1-      İlâhî birlikteliği hatırlatmak “O, her nerede olursanız olun sizinle beraberdir.” (Hadid / 4). Burada ilk olarak Allah’ın haramlarından kaçınmanın ve O’ndan yardım, rahmet, refakat ve birliktelik dileme bilincine sahip olmanın getirdiği sonuç ve bereketler ve aynı şekilde yüce ayetin yorumunda[1] bahsettiğimiz diğer şeyler kastedilmektedir.

2-      Namaz kılmanın, mümkün olduğu kadar vaktinde olması, mümkünse camilerde cemaatle kılınması iyidir.

3-      Anlaşmazlıkları ve çatışmaları reddetmek, tartışmalardan, ciddiyetsizlikten ve konuşurken her türlü kötü sözden kaçınmak ve Yüce Allah'ın rızasına göre sorunları akıllıca çözmek.

4-      Anne babaya nezaket, akrabalık bağı, iyi komşuluk ve herkese iyi bir ahlak sergilemek.

5-      El, dil, karın ve göz iffeti ve aynı şekilde arzu ve içgüdülerin saflığı.

6-      Dinde derinleşmek ve eğitimli, bilinçli seçkinlerin tüm sınıfsal ve elektronik formlarıyla ilmi havzalara kaydolmaları.

7-      İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya, onları sevindirmeye ve onlara zarar vermekten kaçınmaya çalışmak.

8-      Başta ezilenler olmak üzere muhtaçlara yardım etmek, yetimlerin geçim, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını sağlamak ve muhtaç gençleri meşru kaynaklar veya bağışlardan istifade ederek evlendirmek.

9-      İnsanları eğitmek, onları dünyaya ve ahiretlerine uygun olana yönlendirmek, şüphelerini gidermek ve sorularını cevaplamak.

10-  İşte ve sorumlu olduğunuz vazifede samimiyet ve ustalık göstermek ve eksik kalmamak.

11-  Her türlü faydasız ve boş işten kaçının ve ruhun dinlenmeye ve eğlenceye ihtiyacı varsa, ihtiyaç düzeyinde bunu yapmakta yanlış bir şey yoktur.

12-  Dini şiarları canlandırmak ve onlara katılmak.

13-  Günlük olarak okunabilecek düzeyde hatta hiç olmazsa çeyrek bir cüz miktarınca Kur'an-ı Kerim okunması.

14-  Yapılabildiği ölçüde müstehapları yapmak; özellikle bir rekât da olsa gece namazı kılmak ve insanın kendisine baskı yapmadan, strese girmeden veya başka sorumlulukları etkilemeden mümkün olduğu kadar uzun süre taharette kalması.

15-  Ferec duası yahut diğer dualar ile İmam Mehdi (a.s) için günlük dua etmek ve Aşura duasını okumak. İmam’ı ve İmam'ın adını yaymak ve halkın ona ilgisini pekiştirmek için kişi, grup veya kurumların yaptıkları her eylemi desteklemek.

Geçtiğimiz yıl, 8 Muharrem 1441'de Şeyh Yakubi’nin (ömrü uzun olsun) Doğuşun Kırkı başlıklı bir bildiri[2] yayınlaması kayda değerdir. Burada İmam Hüseyin'le (a.s) bağlantılı kırk günde yani Aşura’dan kırkıncı güne dek Allah’a yakararak, yalvararak ve tevessül ederek yozlaşmış işlerimizi iyiye dönüştürmesini isteyerek bir yararlanma çağrısında bulunmuştur. Bu Kırk, bu yakarma için uygundur. Bu yalvarmak, İmam Hüseyin'in (a.s) davasının ilahi adalet devletiyle bağlantılı olması nedeniyledir. Bu, her iyilik ve güç kaynağının hidayet önderleri ve ıslah edicilerin eliyle olduğunun ilham edicisidir. İmam Sadık (a.s) aydınlatıcı bir sözünde şöyle buyuruyor: “İsrailoğulları’nın işkence gördükleri zaman uzayınca, kırk sabah Allah'a yakarıp ağladılar, sonra Allah onları Firavun'dan kurtarmak için Musa ve Harun'a vahyetti ve yüz yetmiş yıl bu süreyi azalttı. Öyleyse, siz de böyle yaparsanız Allah bize bir kapı açar ve yapmazsanız iş olacağı yere varır.”

Yüce Allah'tan bize İmamımız Mehdi'nin (a.s) kalbini hoşnut eden her şeyi yapmada ve onun değerli kalbine acı ve sızı veren her şeyden sakınmada muvaffak kılmasını diliyoruz.

 

Dini Merci Sayın Şeyh Muhammed Yakubi’nin (ömrü uzun olsun) Ofisi

14 Muharrem’u-Haram/1442

03.09.2020[1]. https://yaqoobi.com/arabic/index.php/5/1/7418.html

[2]. https://yaqoobi.com/arabic/index.php/news/6978.html