RECEP AYI

| |defa okundu : 645
RECEP AYI
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save
RECEP AYI
Recep Ayı, İlahi Nefesler Mekanı
Şüphesiz Recep ayı, Yüce Allah hakkında doğru bir marifet elde etmek için uygun bir zaman ve atmosfere sahiptir, zira Recep ayı, içinde özel ilahi nefesleri barındıran ve Yüce Allah tebareke ve tealanın rızasına ermek için gerekli vesilelerin toplatıldığı bir aydır. Yüce Allah’tan böyle makamları talep eden ve bunun için çaba ve gayret gösterenlere, Yüce Allah tebareke ve teala da onları muratlarına erdirecektir, zira bu vaat, Allah Resulü (s.a.a) tarafından iblağ edilen bir vaattir. Allah Resulü’nün (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
(إنّ الله تعالى نصب في السماء السابعة ملَكاً يقال له الداعي، فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كلّ ليلةٍ منه إلى الصباح طوبى للذاكرين طوبى للطائعين، ويقول الله تعالى: أنا جليس من جالسني، ومطيع من أطاعني، وغافر من استغفرني، الشهر شهري، والعبد عبدي، والرحمة رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته، ومن سألني أعطيته، ومن استهداني هديته، وجعلت هذا الشهر حبلاً بيني وبين عبادي، فمن اعتصم به وصل إليّ).
“Yüce Allah, yedinci göğe Dai (çağrıcı) adı verilen bir melek dikmiştir. Recep ayına girildiğinde, o melek her gece sabaha kadar şöyle nida eder: Zakirlere ne mutlu, itaat edenlere ne mutlu! Yüce Allah şöyle buyurur: Benimle oturanla otururum, bana itaat edenin sözünü dinlerim, benden mağfiret dileyeni bağışlarım, ay, benim ayımdır, kul, benim kulumdur, rahmet, benim rahmetimdir, bu ayda bana dua edene, icabet eder, benden isteyene verir, benden hidayet talep edeni hidayet ederim, ben bu ayı kendim ve kullarım arasında bir bağ (ip) kıldım, bu ipe sarılan, bana kavuşur.”