Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

| |defa okundu : 126
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save

 

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Muhterem Dinî Merci’ Şeyh Muhammed Yakubî

Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü

            Kız çocuklarının ergenliği konusunda ünlü fakihlere katılmadığınız ve kız çocuklarının ergenlik yaşının 9 yaş değil de 13 yaş olduğuna inandığınız doğru mu?

Allah’ın Adıyla

Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü

Bu konuda Masum İmamlardan (a.s) rivayet edilen değerli rivayetler sistemine dikkatlice baktığımızda ve bu rivayetlerin bazılarını diğer bazılarına birer karine kıldığımızda karşımıza çıkan şey, bir kız çocuğunun, kameri yıllara göre dokuz yaşına gelmeden adet kanı görse bile ergenliğe ulaşamayacağıdır. Bu yaş, mutlak olarak ergenliğine hükmedilen bir yaş değil, aksine kız çocuğunun ergen olmabilme yaşını temsil etmektedir. Yani bir kız çocuğu kameri[1] yıllara göre ömrünün dokuzuncu yılını tamamladıktan sonra eğer erkeğe karşı cinsel arzu, erkeklerle aynı ortamda kalmaktan utanma ve şehvet, libido ve benzeri işaretlerin tahriki gibi cinsel olgunluk yaşına geldiğini ortaya koyan fiziki, psikolojik ve davranışsal olarak belirli bazı değişiklikler yaşaması halinde mükellef olma yaşına gelmiş olabilir anlamına gelmektedir.

Böylece dokuzuncu yaşın tamamlanmasından sonra adet kanını görürse ergenliğe ulaştığına kesin hükmedilir. Ancak 13 yaşına ulaşır ve söz konusu alametlerden herhangi bir işaret görmezse bile, mükellef olma yaşına ulaştığına hükmedilir ve daha fazla beklenmez.

Sonuç olarak, ergenlik bilinen örfi bir durumdur ve kutsal yasa koyucu, lügat ehlinin konuyla ilgili bildiklerinden başka yeni bir tanımla gelmemiştir ve sözcüklerin anlamlarını belirlemede referans olanlar lügat ehli olanlardır, ancak kutsal yasa koyucu, çözüm için bazı sınırları belirlemeye müdahale eder. Dolayısıyla dokuz yaş, öncesinde ergenliğin mümkün olmadığı taban yaşı, 13 yaş ise, ergen olmanın en üst tavan yaşı olup onu geçmeyecek yaştır.

Uzmanlar, kadınların cinsel olgunluğa erişme yaşının birbirlerinden farklılık arz ettiğini, bunun da kız çocuklarının kompozisyonu ile ilgili çeşitli biyolojik faktörlere, yaşadığı ülkenin iklimsel ve çevresel özelliklerine ve içinde yaşadığı toplumun davranışsal olarak kapalı bir topluma mı yoksa açık bir topluma mı sahip olmasına ve buna benzer etkenlere bağlı olduğunu ifade etmekteler.

Evet, konuyu ayrıntılı olarak inceleyip araştırdım ve Fıkıhu’l-Hilaf Ansiklopedisinin ilk baskısının, cilt 4, sayfa 190'da yayınlandı. Bu araştırmalarımda meşhur görüşe şöyle bir soru sorarak eleştiride bulundum; acaba eğer bir kız çocuğu kameri yıllara göre dokuz yaşını tamamlar ve bazı soğuk bölgelerde hala çocukluk dönemini yaşadığı için cinsel olgunluk bakımından da herhangi bir işarete sahip olmadığı halde hac ederse, İslam fıkhına göre ergen olmanın şart koşulduğu hac farizasının eda edildiği söylenebilir mi? Olumsuz bir cevap vermeleri halinde iddia ettiklerini reddetmeleri ve olumlu cevap vermeleri halinde de, gerçekliğe ve ergenlik de dahil olmak üzere kelimelerin anlamlarını anlamada referans olan örfün algısına mühalif bir anlayış  içine girmeleri anlamına gelmektedir.

Bununla birlikte kutsal yasa koyucunun, çocukların, mükellef olma yaşına ulaşmadan önce namaz, oruç ve kız çocuklarına özel olarak da örtü gibi ibadetlere katılımlarını teşvik etmektedir. Öyle ki; İmam Rıza (a.s), kendisinden nakledilen bazı rivayetlerde, yedi yaşına geldiği halde oğlu namaz kılmayan babanın durumuna şaşırmaktadır.

Muhammed Yakubî

Hicrî 22 Şaban 1441

Miladî 16 Nisan 2020

 [1].  Kamerî yıl, şemsî yıldan 11 gün daha azdır.