İHTİYAT-İ VÜCUBİ

| |defa okundu : 672
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save

İHTİYAT-İ VÜCUBİ

5- Acaba Muhterem Dini Mercî Şeyhimiz ihtiyat-i vücubide başkasına müracaat etmeyi uygun görüyor musunuz yoksa görmüyor musunuz?

Allah’ın Adı İle

İhtiyat-i vücubinin iki kaynağı vardır:

1- Delilin net olmayıp mücmel olması veya delillerin uyumsuzluğu vb. gerekçelerden dolayı fetvada tereddüt edilmesi.

2- Meseleye konu olan durumun, asalet’ul ihtiyatın cari olması gereken bir  durum olması.

Dolayısı ile eğer ihtiyatın kaynağı birincisi ise, bu durumda gerekli şartlara haiz bir dini merciye müracaat edilmesini caiz görüyoruz. Ama ikincisine böyle bir cevaz vermiyoruz.

Zira mükellef, iki kaynak arasındaki farkı bilmediğinden, mutlak olarak vücubi ihtiyatlara göre amel etmeli veya  bizzat dini merciye müracaat etmeli ve söz konusu mesele ile ilgili bir başkasına müracaat edip edemeyeceğini sormalıdır.