VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER

| |defa okundu : 672
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save

VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER

8- İfadelerinizde ve konuşmalarınızda, salt bir fetvanın kapsamı ötesinde  müminlere bazı talimatlar verdiğiniz ve bir zorunluluk olarak telakki etmelerini  istediğiniz görülüyor. Acaba bu tür yönlendirme ve direktifler, yerine getirilmesi vacip olan velai emirler midir? Perde arkasında misyonel projenizi yürüten kimselere sunulan öneriler ile söz konusu bu direktif ve yönlendirmelerin arasındaki fark nedir?

Allah’ın Adı İle

Şer’i yönden verilmiş hükümler, ister direk olarak verilmiş olsun, ister geniş bir konuşma veya beyanatın kapsamı dahilinde söylenmiş olsun aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır.