A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR

| |defa okundu : 735
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • Çıktı al
  • save

A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR

11- Taklid mercii olacak kimsede a’lamiyet gerekli bir koşul mudur? Şöyle ki; bu yolla kendisini - Masumlardan (a.s) sonra - mürşit ve yol gösterici olarak gördüğümüz bu şahsın, Şer’i hükümlerin çıkarımında herkesten daha bilgili olması şart mıdır yoksa şart değil midir? Her iki durum ile ilgili kanıt nedir?

Allah’ın Adı İle

İçinde ihtilaf olan konularda - ve bu tür konular vardır – taklid merciinin a’lamiyet sıfatına sahip olmasını şart koşuyoruz. Eğer böyle bir kişinin tespiti yapılamayacaksa bu durumda a’lamiyeti muhtemel olana gidilmelidir.