Ana Sayfa | | FIKHÎ SORULAR
FIKHÎ SORULAR

SHARE QUESTION

ÖN SEVİŞME SIRASINDA AKAN MEZİNİN HÜKMÜ

22- Ön sevişme sırasında erkeklerin cinsel organından akan ve suya benzeyen sıvı yapışkan maddenin hükmü nedir? Acaba kıyafetlere bulaştığında, onları necis kılıyor mu? Ayrıca abdesti bozuyor mu?

Allah’ın Adı İle

Bahsi geçen sıvıların hepsi temiz olup abdesti de bozmazlar.

SHARE QUESTION

İSTİHAZA VE ADET DÖNEMİ KANININ BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASI

12- Kadınların gördüğü kan, ne zaman adet kanı olarak tanımlanabilir? Bu durumda ne zaman gusül abdesti almalıyız? Çok küçük miktarlarda kanama için gusül abdesti almaya gerek olmadığını duydum. Eğer yıkama bir zorunluluksa, bu durumda az miktardaki kanama, adet olarak kabul edilmeli mi?

Allah’ın Adı İle

Kadının gördüğü kanın adet kanı olduğu yargısında bulunabilmek için bazı koşulların oluşması gerekir:

1. Koyu renkli, yakıcı ve kanama esnasında ağrılı olma niteliklerine sahip olmalı.

2. On günden fazla olmayan ve üç günden de az olmayan bir sürede meydana gelmeli.

3. İki peryod arasındaki en az süre olan on günlük bir sürenin geçmiş olması.

4. Eğer kadın, ayın belirli bir zamanında adet kanamasını görüyorsa, bu kanama  dışında gerçekleşen kanamalara istihaza kanı hükmü verilir. Adet ve istihaza kanı ile ilgili hükümler, sitemizde de yer alan ve Şeriat hükümlerini geniş bir şekilde açıklayan Subül’us Selam adlı kitabımızda ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

 

 

SHARE QUESTION

İHTİYAT-İ VÜCUBİ

5- Acaba Muhterem Dini Mercî Şeyhimiz ihtiyat-i vücubide başkasına müracaat etmeyi uygun görüyor musunuz yoksa görmüyor musunuz?

Allah’ın Adı İle

İhtiyat-i vücubinin iki kaynağı vardır:

1- Delilin net olmayıp mücmel olması veya delillerin uyumsuzluğu vb. gerekçelerden dolayı fetvada tereddüt edilmesi.

2- Meseleye konu olan durumun, asalet’ul ihtiyatın cari olması gereken bir  durum olması.

Dolayısı ile eğer ihtiyatın kaynağı birincisi ise, bu durumda gerekli şartlara haiz bir dini merciye müracaat edilmesini caiz görüyoruz. Ama ikincisine böyle bir cevaz vermiyoruz.

Zira mükellef, iki kaynak arasındaki farkı bilmediğinden, mutlak olarak vücubi ihtiyatlara göre amel etmeli veya  bizzat dini merciye müracaat etmeli ve söz konusu mesele ile ilgili bir başkasına müracaat edip edemeyeceğini sormalıdır.

 

 

SHARE QUESTION

VELAİ DİREKTİFLER VE EMİRLER

8- İfadelerinizde ve konuşmalarınızda, salt bir fetvanın kapsamı ötesinde  müminlere bazı talimatlar verdiğiniz ve bir zorunluluk olarak telakki etmelerini  istediğiniz görülüyor. Acaba bu tür yönlendirme ve direktifler, yerine getirilmesi vacip olan velai emirler midir? Perde arkasında misyonel projenizi yürüten kimselere sunulan öneriler ile söz konusu bu direktif ve yönlendirmelerin arasındaki fark nedir?

Allah’ın Adı İle

Şer’i yönden verilmiş hükümler, ister direk olarak verilmiş olsun, ister geniş bir konuşma veya beyanatın kapsamı dahilinde söylenmiş olsun aralarında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

SHARE QUESTION

A’LAMİYET, TAKLİDİN KOŞULUDUR

11- Taklid mercii olacak kimsede a’lamiyet gerekli bir koşul mudur? Şöyle ki; bu yolla kendisini - Masumlardan (a.s) sonra - mürşit ve yol gösterici olarak gördüğümüz bu şahsın, Şer’i hükümlerin çıkarımında herkesten daha bilgili olması şart mıdır yoksa şart değil midir? Her iki durum ile ilgili kanıt nedir?

Allah’ın Adı İle

İçinde ihtilaf olan konularda - ve bu tür konular vardır – taklid merciinin a’lamiyet sıfatına sahip olmasını şart koşuyoruz. Eğer böyle bir kişinin tespiti yapılamayacaksa bu durumda a’lamiyeti muhtemel olana gidilmelidir.

 

SHARE QUESTION

İÇTİHAT VE A’LAMİYET

1- İçtihat ve A’lamiyeti (en bilgililik) belirleyebilecek Şer’i yöntemler hangileridir?

Allah’ın Adı İle

Kişinin içtihat ve a’lemiyeti, kendi nezdinde vicdani ve oluşsaldır, ama başkalarının nezdinde ise, müçtehitler başta olmak üzere ilim havzasının değerli hocaları olan uzman ve yetkin kişilerin şahitliği ile mümkündür. Diğerleri bu konuda görüş bildiremez ve sayıları ne kadar çok olursa olsun sözleri dikkate alınamaz. Evet, ailede, aile reisinin fikrini, tecrübeli bir insan olması nedeniyle değil, onun görüşlerine güven duyduğu için bire bir uygulandığı veya herhangi bir şehrin bilgininin, sözlerinin tüm şehir halkı tarafından dinlenilmesinde olduğu gibi diğer bilim ve tekniklerde akil insanların adeti olduğu üzere başkaları, uzman kimselerin konuyla ilgili tanıklıklarını akrabalarına ve arkadaşlarına aktarabilirler. Doğrusu fıkıh da bir ilimdir ve onda da bu yapılabilir.

 Şahitlikte özveri, prestijli bilimsel erdem ve doğruluğunun yanı sıra uzman kişinin takvalı olması, hava ve hevesten arınmış olması ve kişisel çıkarların ve hiziplerin peşinde koşmama konusunda kendisini aşmış olması gerekir.

SHARE QUESTION

VELİ-İ FAKİH'İ TAKİP ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

9- Veli-i Fakih'e bağlılık vacip midir? Tabi bununla siyasi açıdan bağlılığı kastediyorum.

Allah’ın Adı İle

İmam Mehdi’nin (a.f) değerli imzasını taşıyan rivayette öğütlendiği gibi doktriner meseleler veya siyasi tutumlar veyahut sosyal olaylarla alakalı meydana gelen tüm konularda taklid mercinizin tavsiyelerine uymalısınız. Zira İmam (a.f) şöyle buyurmuştur: “Meydana gelen olaylara gelince, hadislerimizi rivayet edenlere müracaat edin! Doğrusu onlar, benim sizin üzerinizdeki hüccetlerim, ben de Yüce Allah’ın onların üzerindeki hüccetiyim.”

 

 

SHARE QUESTION

YÜZÜ NEMLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN YAĞIN (KREM) HÜKMÜ

16- Kışın soğuk hava nedeniyle, insanlar sık sık ve devamlı bir şekilde yüz yağı (Vazelin ...) gibi kremler kullanıyor. Farz edin ki birisi, iki saat ya da daha çok veya daha az bir zaman dilimi öncesinde krem kullandığını bilerek abdest almaya gitti. Bu durumda direk olarak abdest alabilir mi yoksa öncesinde bedenindeki yağı tamamen çıkarmak mı zorunda?

Allah’ın Adı İle

Tortunun, suyun cilde ulaşmasını engellemeyen sadece yağlı bir doku olması durumunda abdest almaya engel herhangi bir durum söz konusu değildir. Ama eğer sürülen yağ bir tampon oluşturmuşsa, bu durumda öncelikle suyun, cilde ulaşmasına mani olan mevcut engel kaldırılmalıdır.

 

SHARE QUESTION

DİĞER MEZHEPLER İLE BERABER NAMAZ KILMAK

31- Farz edelim ki Ehli Sünnet kardeşlerimizden birinin evindeyiz ve namaz vakti girdi. Eğer evinde mühür yoksa nasıl namaz kılmalıyız? Bu durumda seccade üzerinde namaz kılmamız yeterli olacak mı?

Allah’ın Adı İle

Üzerine secde etmenin doğru olduğu nesneyi bulmada herhangi bir engel yoksa bulmaya çalışılmalı. Bu da sadece mühürle sınırlı değildir. Zira bir ağaç yaprağına veya hasır paspaslara veyahut sazlık hamurundan yapılmış bir kağıda ve buna benzer malzemelerle yapılan her şeye secde etmek sahihtir.

 

SHARE QUESTION

ŞÜPHE GÜNÜNDE ORUÇ

39- Şaban ayının son günü – yani 30. gün – mü yoksa Ramazan ayının ilk günümü oluşunda şüphe duyduğumuz ve bu her iki aydan hangisine ait olduğu hakkında gönül rahatlığına sahip olmadığımız gün, ne yapmalıyız?

Allah’ın Adı İle

Ramazan ayından olması niyeti ile şüphe gününde oruç tutmak batıldır. Hatta eğer niyette tereddüt edilirse, o da orucu bozar. Oruç tutuyorum diyen kimse, eğer o gün Şaban ayından bir gün ise, müstahap bir oruçtur. Ama eğer Ramazan ayından ise, bu durumda farzdır. Bu da sahih ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu durumda ancak boynumda olanı eda etme niyeti ile oruç tutuyorum diyerek şüphe gününde oruç tutabilir. Böylece eğer gerçekten Ramazan ayı olduğu ortaya çıkarsa o günün farz orucunu eda etmiş sayılacaktır.

 

1 2 3 4 5
Toplam:: 44 | Gösterilen:: 1 - 10

Religious Reference Office

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi (as long as it is shaded) Send your question

The holy Najaf