Destpêk | | Jiyanname
Jiyanname
Bi Navê Xuda yê Dilovan û Dilovîn
  Bi Navê Xuda yê Dilovan û Dilovîn Kurteyek ji jiyan û kesayetiya zanayê mezin Seyda Şêx Muhemmed Yeqûbî (x.g) Şêx Muhemmed kurê Şêx Mûsa kurê Şêx Muhemmed Elî kurê Şêx Yeqûb kurê Hac Cefer Ayetullah Seyda Şêx Muhemmed Yeqûbî li ...
  21 Dec 2019 - 05:15   Xwendin 703   hûrguliyên
total: 1 | displaying: 1 - 1