صفحه اصلي | | کلمات و موعظه ها
کلمات و موعظه ها
" دهه آخر ماه مبارک رمضان "
" دهه آخر ماه مبارک رمضان " دهه آخر ماه مبارک رمضان چکیده و عصاره ماه مبارک است ، هرشخص میوه اعمال صالح خود را در این دهه برداشت می کند و نتیجه آن را به فضل الهی ...
  08 Jul 2020 - 11:57   خواندن 379 یک بار   الجزئیات
" متأسفانه با اعیاد دنیوی خوشحال می شویم "
" متأسفانه با اعیاد دنیوی خوشحال می شویم " همه مردم حق دارند که خوشحال شوند ، ولی متأسفانه خوشحالی آنان وابسته به عوامل دنیوی است ، در واقع به دلیل آزاد شدن خوردن و آشامیدن و نزدیکی ...
  08 Jul 2020 - 11:56   خواندن 367 یک بار   الجزئیات
" عید حقیقی "
" عید حقیقی " عید حقیقی با پوشیدن لباسی نو و یا بدست آوردن موقعیتی بزرگ و یا کسب مالی فراوان محقق نمی شود ، بلکه عید حقیقی زمانی محقق می شود که در سایه طاعت خداوند متعال ...
  08 Jul 2020 - 11:51   خواندن 368 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 13 | نمايش: 11 - 13