صفحه اصلي | | سخنان راهگشا | اخلاق و خودسازی
اخلاق و خودسازی
شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری
شکوفایی استعدادها در سایه رنج و دشواری سختیهایی که در زندگی دارییم واقعیتی انکار نا پذیر است، اما نباید ما را از فعالیت و کار بیاندازد و مانع پیشرفت شما در تحصیل علم نشود زیرا سختی هاست که ...
  06 Nov 2018 - 13:56   خواندن 389 یک بار   الجزئیات
عجب و خود برتربینی
عجب و خود برتربینی رسول خدا (ص) متوجه شد مردم از اینکه در برابر دینی که پذیرفتن، آزار و اذیت و جانفشانی هایی را تحمل کردند و مشقت ها چشیدند باعث شد که یک نوع عجب و خود ...
  06 Nov 2018 - 13:55   خواندن 384 یک بار   الجزئیات
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده که می فرماید: برای مومن هفتاد و دو ستر و پوشش است. خداوند متعال از باب کرم و لطف برای بنده اش هفتاد ...
  06 Nov 2018 - 13:54   خواندن 401 یک بار   الجزئیات
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده
عنایت و لطف خداوند به بنده توبه کننده روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده که می فرماید: برای مومن هفتاد و دو ستر و پوشش است. خداوند متعال از باب کرم و لطف برای بنده اش هفتاد ...
  06 Nov 2018 - 13:54   خواندن 385 یک بار   الجزئیات
فرصت جوانی
فرصت جوانی جوانان باید از فرصت جوانی بهترین استفاده ها را ببرند سنین جوانی سنین رشد و بالندگی و شکوفایی استعدادها است و باید اینها را غنیمت شمرد و الا وقتی که به سن من رسید که سنین ...
  06 Nov 2018 - 13:53   خواندن 354 یک بار   الجزئیات
منزلت بندگی در جوانی
  منزلت بندگی در جوانی پروردگار بر ملائکه بوجود جوانان مومن که در راه خدا قدم بر می دارند مباهات می کند. بقول معروف بشما افتخار می کند، نمی خواهم بگویم که ملائکه از این جهت که خودشان را ...
  06 Nov 2018 - 13:53   خواندن 366 یک بار   الجزئیات
یاری کردن دین اللهی
یاری کردن دین اللهی   یاری کردن دین اللهی خداوند می فرماید: و اگر روی بگردانید قومی غیر شما را جانشین شما می کند که آنان مثل شما نباشند. این آیه آخر، از سوره محمد ص می باشد معنای آن ...
  06 Nov 2018 - 13:52   خواندن 399 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 17 | نمايش: 11 - 17