صفحه اصلي | | زندگي‌نامه معظم له
زندگي‌نامه معظم له
زندگینامه مرجع عالیقدر شیخ محمد الیعقوبی (دام ظله الوارف)
(بسم الله الرحمن الرحيم) شيخ محمد بن موسى بن محمد علی بن يعقوب بن حاج جعفر که خاندان یعقوبی از او نشأت می‌گیرد. حاج جعفر از سرشناسان شهر نجف اشرف و مورد اعتماد علما و مراجع ...
  06 Nov 2018 - 10:21   خواندن 3678 یک بار   الجزئیات
مجموعه نتايج: 1 | نمايش: 1 - 1