صفحه اصلي | | بیانات معظم له | نهادهای مدنی
نهادهای مدنی
فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی
فعال کردن بخش خصوصی : به مثابه بخشی از ماموریت نهادهای مدنی جوامع امروزی در دنیای ما، از معضل بیکاری رنج برده و در مضیقه های شدیدی به سر می برند. بسیاری از افراد تحصیل کرده و دارای ...
  14 Nov 2018 - 02:13   خواندن 628 یک بار   الجزئیات
1-3- انفاق عنصر زمینه ساز فعالیت نهادهای مدنی
1-3- انفاق عنصر زمینه ساز فعالیت نهادهای مدنی یکی از مهم ترین و بهترین عناصر زمینه ساز برای فعالیت نهادهای مدنی و تامین منابع مادی فعالیت ایشان همانا مساله انفاق است. روشن است که رفع نیازهای مالی نهادهای ...
  14 Nov 2018 - 02:12   خواندن 660 یک بار   الجزئیات
روش امامان شیعه (ع) در کسب درآمد
روش امامان شیعه (ع) در کسب درآمد با مطالعه در تاریخ زندگی و سیره اهل بیت (ع) به این نکته می رسیم که در برهه هایی از حیات مبارک ایشان اموالی زیر نظر آن بزرگواران وجود دارد که ...
  14 Nov 2018 - 02:12   خواندن 654 یک بار   الجزئیات
تجارت و مشاغل آزاد: به مثابه بهترین راه کسب درآمد
تجارت و مشاغل آزاد: به مثابه بهترین راه کسب درآمد پس از ذکر اهمیت کسب و کار در اسلام، سخن از این به میان می آید که براستی در منظومه روایی اسلامی و در هندسه فکر اقتصادی دینی ...
  14 Nov 2018 - 02:11   خواندن 677 یک بار   الجزئیات
کسب و کار در اسلام
کسب و کار در اسلام مفهوم کار و کسب و جایگاه آن در میان آموزه های دینی و در اذهان عموم به روشنی معلوم است چرا که از مفاهیم بدیهی است و  آن را یکی از امور عبادی ...
  14 Nov 2018 - 02:10   خواندن 602 یک بار   الجزئیات
نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی
    نقش نهادهای مدنی در زنده نگهداشتن امت اسلامی پس از آن که از نقش رهبران دینی و مرجعیت در إحیاء و بازآفرینی و تاسیس نهادهای مدنی و مساعدت در خصوص بهبود عملکرد ایشان سخن به میان آمد، اینک ...
  14 Nov 2018 - 02:10   خواندن 552 یک بار   الجزئیات
مرجعیت دینی و تاسیس نهادهای مدنی با رویکردی اسلامی
  مرجعیت دینی و تاسیس نهادهای مدنی با رویکردی اسلامی  رهبران مذهبی و به طور خاصی مرجعیت دینی در یک جامعه می توانند نقشی اساسی در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و تلاش برای به تکامل رساندن اجتماع از ...
  14 Nov 2018 - 02:09   خواندن 574 یک بار   الجزئیات
همه شما مسئول هستید
همه شما مسئول هستید حجم بالای چنان قشر محرومی در یک کشور برخوردار از مواهب طبیعی و ثروت های نفتی، می تواند خطر بزرگی را پدید آورد. در نتیجه همه باید در برابر آن احساس مسئولیت نموده و ...
  14 Nov 2018 - 02:09   خواندن 642 یک بار   الجزئیات
انگیزه های دینی در راه اندازی نهادهای مدنی
  انگیزه های دینی در راه اندازی نهادهای مدنی با توجه به کارنامه موجود از فعالیت نهادهای مدنی می توان انگیزه های گوناگونی را در ورای تاسیس و تشکیل نهادهای مدنی مورد رصد و احصاء و بررسی قرار داد. ...
  14 Nov 2018 - 02:08   خواندن 536 یک بار   الجزئیات
اسلام و دعوت به جامعه مدنی
اسلام و دعوت به جامعه مدنی اسلام در چهارده قرن گذشته، پیش از دنیای متمدن امروز که به راه اندازی نهادهای مدنی می بالد و افتخار می کند، مردم را به تشکیل نهادهای مدنی دعوت می کرد ...
  14 Nov 2018 - 02:08   خواندن 539 یک بار   الجزئیات
1 2
مجموعه نتايج: 20 | نمايش: 1 - 10